8 грудень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
Паспорт бюджетної програми
 На головну

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2019

 року


 

 

     1. _____08_______ __ Управління соціального захисту населення Тлумацької РДА ____
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2. __081________ __ Управління соціального захисту населення Тлумацької РДА
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3. __0813100          Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю  установах соціального обслуговування __________  ________  ___________________________________ 
               (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7785,6

-

7785,6

7013,5

-

7013,5

-772,1

-

-772,1

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

0813104

1020

Підпрограма1


Забезпечення  соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю   

 

 

6712,3

 

6712,3

 

6053.4

 

6053.4

-658.9

 

-658.9

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

6366,6

 

 

6366,6

 

5707.7

 

5707.7

-658.9

 

-658.9

Асигнувань поступило менше як затверджено паспортом бюджетної програми

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 р.

 

345,7

 

 

345,7

 

345,7

 

 

345,7

 

 

 

 

 

2

0813105

1010

Підпрограма2 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

 

1073,3

 

 

1073,3

 

960,1

 

960,1

-113,2

 

-113,2

Асигнувань поступило менше як затверджено паспортом бюджетної програми

 

 

 

Завдання                                                                                            Забезпечення діяльності центрів професійної  реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

 

1073,3

 

 

1073,3

 

960,1

 

960,1

-113,2

 

-113,2

Асигнувань поступило менше як затверджено паспортом бюджетної програми

 

 

 

Усього

7785,6

 

 

 

7785,6

 

 

7013,5

 

7013,5

-772,1

 

-772,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0813104

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

               

 

 

 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

 

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість установ

Од.

Положення

1

1

-

 

 

Кількість відділень

Од.

Положення

3

3

-

 

 

В т.ч. к-сть стац. відділень постійного та тимч. прожив.

Од.

Положення

1

1

-

 

 

К-сть штатних одиниць персоналу

Од.

Штатний розпис

116,25

96,25

-20

 

 

В т.ч професіоналів, фахівців та робіт-ників, які надають соц. Послуги

Од.

Штатний розпис

105,25

85,25

-20

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності виникли у зв»язку із скороченням чисельності працівників

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність осіб,які потребують соц. обслуговування

осіб

Форма 12-соц

2400

1946

-454

 

 

В т. ч. з V групою рух. активності

осіб

Форма 12-соц

47

20

-27

 

 

Чисельність осіб, за-безпечених соц. обслуговуванням

осіб

Форма 12-соц

2359

1890

-469

 

 

К-сть ліжок у стац. відділенях пост. та т

осіб

Форма 12-соц

30

30

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками продукту виникла в зв»язку з тим, що багато підопічних, яким виповнилося 80 років та осіб з інвалідністю перейшли на обслуговування по постанові Кабінету Міністрів України № 558. Їм надають соціальні послуги особи, які одержують компенсаційні виплати.

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахів-ця та робітника, які надають соц. послуги

осіб

Розрахунок

22,7

22,2

-0,5

 

 

Середні витрати на соціальне обслуго-вування (надання соц. послуг) 1 особи тер. центром за ви-нятком стац. відділень на рік

грн

Розрахунок

1469

2737

1268

 

 

Середні витрати на соц. обслугов

(надання соц .послуг) 1 особи у стац.відділенні пост.та тимч. Прож

грн

Розрахунок

72000

73405

1405

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшилася чисельність обслужених, тому збільшились середні витрати на їх соціальне обслуговування . У відділенні стаціонарного догляду збільшились витрати у зв’язку із здорожчанням продуктів харчування, медикаментів, інших товарів, робіт і послуг, а також здорожчали енергоносії.

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток осіб, охоп-лених соц. обслу-гов., до заг. чис. осіб, які потребують соц.послуг

%

Розрахунок

98,3

97,1

-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незначне відхилення у відсотку осіб охоплених соцобслуговуванням виникло в зв»язку із смертністю громадян, які потребували соціальних послуг.

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

Для  виконання бюджетної програми затверджених кошторисних призначень в сумі 6712,3 тис. гривень вистачило в повному обсязі. Та в звязку з недофінансуванням виникла заборгованість в сумі 658,7 тис. гривень. В тому числі заборгованість виникла і по захищених видатках, зокрема з виплати заробітної плати, що може негативно позначитися на якості надання соціальних послуг

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на погашення заборгованості

Грн..

Форма 7м на 01.01.2018 р.

345748

345748

-

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток погашення заборгованості

%

Розрахунок

100

100

-

2

0813105

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності центрів професійної  реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 Кількість установ для дітей  з інвалідністю

 

 Одиниць

Положення 

 1

                          1

 

 

 

 

Кількість дітей з інвалідністю ,які проходять реабілітацію

Осіб

Положення

16

                       15

-1

 

 

Кількість штатних одиниць

Одиниць

Штатний розпис

10,75

                     10,75

 

 

 

У т.ч. лікарі

Одиниць

Штатний розпис

1

1

 

 

 

Педаг.персонал

Одиниць

Штатний розпис

2.5

2,5

 

 

 

Середній мед.персонал

Одиниць

Штатний розпис

2,0

2,0

 

 

 

Молодший мед.персонал

Одиниць

Штатний розпис

-

-

 

 

 

Соціальні працівники

Одиниць

Штатний розпис

-

-

 

 

 

Інші спеціалісти

Одиниць

Штатний розпис

2,0

2,0

 

 

 

Інші працівники

Одиниць

Штатний розпис

3,25

3,25

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість дітей з інвалідністю.які отримали реабілітаційні послуги

Осіб

Довідка про надані реабілітаційні послуги

                       

                    

                         16

15

-1

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (У зв’язку із збільшенням терміну перебування однієї дитини, зменшилась загальна кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги).

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік

Тис.грн.

розрахунок

67,08

64,01

-3,07

 

 

Кількість  дітей з інвалідністю,які інтегровані в дошкільні.загально-освітні навчальні заклади

осіб

 

8

8

 

 

 

Кількість працевлаштованих дітей з інвалідністю

осіб

 

-

-

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами

%

розрахунок

100

 

100

 

 

 

 

 

Частка  дітей-інвалідів,які інтегровані в дошкільні.загально-освітні навчальні заклади до загальної їх чисельності

%

розрахунок

50

 

 

 

50

 

 

 

Частка працевлаштованих дітей-інвалідів до загальної чисельності випускників

%

розрахунок

0

 

0

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників(Затверджено паспортом бюджетної програми на 2018 рік 1073,26 тис.грн.;касові видатки складають  960,1 тис.грн. ; кредиторська заборгованість становить 113,1 тис.грн.; дебіторської заборгованості немає.)

 

 

 


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  _____М.Й. Соловій
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  _____Г.І. Шкварок
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)           

 

 

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

 

 

 

Додатки
.

Електронна пошта

 

 

p

Історична довідка від Українського інституту національної пам’яті
"Україна- ЄС"
Тлумацька РДА у фейсбук
 
Працює гаряча лінія Тлумацької РДА
 
Безоплатна правова допомога
Про забезпечення функціонування української мови як державної
Дія. Цифрова освіта
Анонс
Інформація для людей із порушенням слуху

.

Оперативна інформація з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

 

Статистика сайту

MyCounter - счётчик и статистика


.

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області