20 Вересень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

Описание: http://ww2.gov.if.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/19242/banerrajrada2.jpg

 

   

Описание: http://www.if.gov.ua/images/dpa.gif

 


 

 

 

 

 

 

 

.


План заходів цивільного захисту районної ланки обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
 На головну / Структурні підрозділи райдержадміністрації / Головний спеціаліст з питань цивільного захисту

Про основні заходи цивільного захисту району на 2021 рік (затверджено розпорядження голови РДА від 05.02.2021 №13)

 

Про основні заходи цивільного захисту району на 2020 рік (затверджено розпорядження голови РДА від 11.02.2020 №52)

 

План основних заходів цивільного захисту населення району на 2019 рік

 

План основних заходів цивільного захисту населення району на 2018 рік

 

План основних заходів цивільного захисту населення району на 2017 рік

 

                                                            

 

Організаційно-методичні вказівки

щодо навчання населення району діям при надзвичайних ситуаціях

 

Головною метою організаційно-методичних вказівок є здійснення всеохоплюючої підготовки населення району з питань захисту  від надзвичайних ситуацій, що передбачено Кодексом цивільного захисту України, постановами Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 року №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», від 26.06.2013 року №443 «Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, від 23.10.2013 року №819 «Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту».

1.    Основними напрямками в роботі щодо забезпечення готовності та оперативності реагування на надзвичайні ситуації, реального захисту населення і територій від впливу техногенних та природних факторів вважати:

1.1.Навчання осіб керівного складу об'єктів господарської діяльності, установ та організацій, фахівців з питань цивільного захисту населення і територій здійснювати на  курсах навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області.

1.2.Навчання персоналу підприємств, установ, організацій  здійснювати за місцем роботи.

1.3.       Підготовку студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, вихованців дошкільних закладів здійснювати відповідно за нормативними навчальними дисциплінами в рамках вивчення предметів «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни». Практичне закріплення теоретичного матеріалу здійснювати шляхом проведення Дня цивільного захисту. Навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку проводити згідно з вимогами базового компонента дошкільної освіти.

1.4.        Навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях та з питань цивільного захисту здійснювати в мережі консультаційних пунктів при сільських і селищній радах та шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за місцем проживання, створення умов для оволодіння громадянами навичок користування засобами захисту і надання першої само- та взаємодопомоги.

 

1.          Голові райдержадміністрації – керівнику районної ланки обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту:

-  організувати проходження навчання з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ. організацій, що належать до сфери управління;

-  на засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розглянути хід та результати навчання у сфері цивільного захисту, якість проведення об’єктових навчань, тренувань;

-  спланувати та провести збори з керівним складом розташованих на території району підприємств, організацій щодо підбиття підсумків виконання завдань із навчання населення за 2016 рік та визначення завдань на 2017 рік у системі цивільного захисту.

2.        Керівникам управлінь, підприємств, установ, організацій – суб’єктам забезпечення цивільного захисту:

-  навчання працівників організувати безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях і в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області;

-   навчання здійснювати шляхом курсового та індивідуального навчання за програмами підготовки працівників, перелік і зміст яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 року №444;

-   під час прийняття працівників  на роботу і за місцем праці організовувати проведення інструктажів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях на підставі нормативно-правових актів з питань цивільного захисту.

    3.1. Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати на практичних заняттях у ході проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту  з періодичністю, встановленою Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 року №443.

       3.2. Обладнати в кожному структурному підрозділі підприємств, установ. організацій  інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту. 

3.    РВ УДСНС України в області:

    4.1. Організувати роботу  з контролю організації та стану навчання працівників на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

     4.2.   Організувати роботу  з контролю виконання плану комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту.

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

№ 494 16.07.2009р.

МЕТОДИЧНІ

рекомендації щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий період

І. Загальні положення

План цивільного захисту підприємства, установи, організації на особливий період визначає обсяг, порядок організації, способи і строки здійснення заходів щодо виконання завдань цивільного захисту в режимі функціонування в умовах особливого періоду.

Плани цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий період розробляються підприємствами, установами, організаціями (далі - підприємства) які продовжують роботу в особливий період на підставі Законів України "Про Цивільну оборону України", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про правові засади цивільного захисту" з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 774-10.

II. Рекомендації щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств.

План цивільного захисту підприємства, установи, організації на особливий період складається з:

текстової частини;

додатків (текстових, графічних, картографічних);

формалізованих і довідкових документів.

Текстова частина складається з трьох розділів, у яких викладаються:

 

Розділ І. Обстановка, що може скластися на_________________внаслідок застосування засобів ураження та виникнення надзвичайних ситуацій в особливий період.

Зазначаються наступні дані:

характеристика промислового потенціалу (характер діяльності, потужність, чисельність найбільшої працюючої зміни, площа території, коротка характеристика споруд та будівель, устаткування, небезпечні хімічні, легкозаймисті та вибухові речовини, що зберігаються чи використовуються у виробництві тощо);

перелік небезпечних об'єктів (техногенних процесів) із зазначеним кількості небезпечних речовин та зон можливого ураження;

площа території, чисельність і щільність міського (сільського) населення, що потрапляє у прогнозовані зони ураження в разі аварії на підприємстві (відповідно до вимог розділу ІІІ Державних будівельних норм України (ДНБ І)         В. 1.2-42006 "Інженерію - технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)";

наявність та стан транспортних комунікацій, систем енерго-, гачо-, водо-, теплопостачання, каналізації, матеріально-технічної бази, автоматичного вмикача резерву (АВР), автономних джерел енергоживлення, систем оповіщення, зв'язку й управління;

вірогідні об'єкти (споруди, будівлі), проти яких супротивником можуть бути застосовані засоби ураження та які можуть стати об'єктами спрямування дій диверсійно-розвідувальних груп;

зони (райони) найбільш вірогідних руйнувань можливого радіаційного, хімічного забруднення, біологічного зараження, масових пожеж, а також катастрофічного затоплення;

результати прогнозного аналізу обстановки, яка може скластися на__________________ території у разі застосування супротивником засобів ураження і дій диверсійно-розвідувальних груп, зокрема щодо впливу вторинних факторів ураження: зони можливого радіаційного, хімічного забруднення, біологічного зараження, масових пожеж, а також катастрофічного затоплення.

Стан цивільного захисту____________________________________, а саме:

склад та стан систем управління, оповіщення та зв'язку (схеми);

склад угруповання сил цивільного захисту______________________за специфікою призначення (штатні, позаштатні формування, підрозділи, ешелони), укомплектованістю особовим складом, технікою, оснащенням, засобами індивідуального захисту;

наявність, стан та місткість захисних споруд;

структура та склад, органів управління;

оцінка стану сил цивільного захисту, зокрема їх готовності до дій за призначенням в особливий період;

можливий обсяг рятувальних та інших невідкладних робіт;

обсяги матеріального резерву на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації;

орієнтовні втрати персоналу та сил цивільного захисту.

Висновок за результатами оцінки можливої обстановки і стану сил цивільного захисту_____________________________________________.

 

Розділ II. Заходи цивільного захисту в разі раптового нападу супротивника

ІІри цьому встановлюється:

1). Порядок організації оповіщення керівного складу про загрозу раптового нападу супротивника.

Після отримання сигналу "Повітряна тривога" здійснюється негайне доведення інформації до керівного складу, працюючого персоналу_____________ за допомогою наявних систем централізованого (локальних, об'єктових) оповіщення).

2). Порядок здійснення основних заходів щодо захисту персоналу.

Передбачається:

спостереження за радіаційною та хімічною обстановкою;

укриття персоналу підприємства в усіх наявних захисних спорудах цивільного захисту (цивільної оборони) (далі - ЗСЦЗ), відповідно до вимог норм ДБН В 2.2.5-97 "Захисні споруди цивільної оборони";

видача засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю на пунктах управління, у ЗСЦЗ і на робочих місцях;

безаварійна зупинка виробництва, крім дільниць і цехів із безперервним циклом виробництва;

здійснення дозиметричного і хімічного контролю;

введення режимів радіаційного захисту;

спеціальна обробка одягу, майна та транспорту;

санітарна обробка працівників підприємства;

світломаскування відповідно до вимог СНИП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектовнародного хозяйства";

евакуація згідно з Положенням про проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001р. № 1432.

3). Порядок організації та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Розрахунки можливих обсягів робіт і необхідних сил проводяться за основними видами рятувальних та інших невідкладних робіт: розвідка, прокладання колонних шляхів і тимчасових проїздів у завалах і на забруднених ділянках до об'єктів проведення робіт у засобах індивідуального захисту (далі -313), локалізація та ліквідація пожеж, розкриття ЗСЦЗ, у яких знаходяться люди, та подача до них повітря, проведення невідкладних аварійних робіт, пов'язаних із рятуванням людей, надання першої медичної та першої лікарської допомоги ураженим, проведення спеціальної обробки одягу, майна та транспорту, санітарна обробка особового складу сил цивільного захисту, що здійснюють рятувальні та інші невідкладні роботи, укріплення або руйнування конструкцій, які загрожують обвалом і перешкоджаючих безпечному просуванню і веденню рятувальних робіт, ремонт та відновлення пошкоджених і зруйнованих ділянок ліній зв'язку і комунально-енергетичних мереж.

4). Заходи щодо забезпечення дій сил цивільного захисту та відновлення їх готовності до дій.

Визначаються:

обсяг, строки та порядок виконання основних заходів щодо всебічного забезпечення дій підрозділів сил цивільного захисту підприємств;

порядок відновлення готовності підрозділів сил цивільного захисту підприємства до дій;

здійснення спостереження за радіаційною та хімічною обстановкою (сили та засоби, які залучаються, зони відповідальності, терміни та місця проведений спостереження, кому повідомляються результати спостереження);

видача засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю (потреба та стан забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту (далі - РХЗ), перелік пунктів зберігання та видачі РХЗ, черговість та строки видачі керівному складу, формуванням та працівникам, кількість та строки виготовлення найпростіших засобів індивідуального захисту);

введення режимів радіаційного захисту (перелік режимів і заходів, що здійснюються на підприємстві при їх введенні);

здійснення дозиметричного і хімічного контролю (сили та засоби, що залучаються, порядок визначення ступеня хімічного та радіоактивного забруднення питної води, продуктів харчування, ЗІЗ, одягу, майна та транспорту, порядок визначення індивідуальних доз опромінення керівного складу, особового складу підрозділів та працівників, заходи, які здійснюються при перевищенні доз опромінення);

проведення спеціальної обробки одягу, майна та транспорту (сили та засоби, що залучаються, порядок проведення спеціальної обробки ЗІЗ, одягу, майна та транспорту);

проведення санітарної обробки працівників (сили та засоби, щозалучаються, порядок проведення санітарної обробки).

5). Організація управління та зв'язку.

Визначаються:

порядок і строки приведення в готовність пунктів управління;

порядок здійснення управління після нападу супротивника;

порядок відновлення порушеного управління;

сили і засоби зв'язку, які   забезпечують діяльність органів управління.

6). Заходи щодо забезпечення сталої роботи у тому числі безаварійної зупинки виробництва (крім цехів із безперервним циклом виробництва)

Визначаються:

заходи щодо зменшення втрат та руйнувань від засобів ураження та вторинних факторів ураження, захисту унікального обладнання;

порядок переведення енерго-, газо-, тепло-, водопостачання та інших систем на режим функціонування в особливий період при раптовому нападі супротивника;

обмежувальні заходи щодо підвезення матеріальних засобів та заходи щодо зниження запасів небезпечних-хімічних речовин (далі - НХР), вибухо-, пожежонебезпечних речовин;

порядок здійснення безаварійної зупинки виробництва.

 

Розділ III. Порядок здійснення всіх заходів цивільного захисту під час планового переведення підприємства з режиму функціонування у мирний час в режим функціонування в умовах особливого періоду.

- 1). Порядок організації управління, оповіщення та інформування у разі переведення підприємства з режиму функціонування у мирний час у режим функціонування в умовах особливого періоду

Визначаються:

порядок оповіщення керівного складу, робочого персоналу підрозділів підприємства, підпорядкованих підприємств, установ, організацій про переведення з режиму функціонування у мирний час на режим функціонування в умовах особливого періоду та алгоритм дій відповідальних осіб щодо організації та здійснення оповіщення;

строки приведення в готовність окремо розташованих (вбудованих) захищених пунктів управління;

організація управління під час переведення підприємства з режиму функціонування у мирний час у режим функціонування в умовах особливого періоду, під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, здійснення інших заходів цивільного захисту;'

сили і засоби зв'язку, які забезпечують діяльність органів управління, час їх переведення у готовність до дій за призначенням та порядок використання;

порядок відновлення управління об'єкта цивільного захисту у разі його порушення;

підсилення захищених пунктів управління додатковими засобами зв'язку;

організація дублювання і децентралізованого управління у разі виходу з ладу захищеного пункту управління або втрати зв'язку;

організація зв'язку з основними і запасними пунктами управління органів управління вищого рівня, евакуаційними органами, підрозділами, сил цивільного захисту і взаємодіючими органами управління.

2). Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Передбачає визначення завдань аварійно-рятувальним службам та підрозділами сил цивільного захисту підприємства щодо встановлення районів розташування, напрямків зосередження основних зусиль, черговості здійснення заходів.

3). Укриття найбільш працюючої зміни у ЗСЦЗ, а також працюючої зміни чергового і лінійного персоналу, які забезпечують життєдіяльність категорованих міст.

3.1. Мета та завдання планування укриття

Задачі щодо планування укриття персоналу у ЗСЦЗ реалізуються підприємством незалежно від форм власності, виду діяльності і господарювання, які повинні забезпечувати колективний захист працівників у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Планування укриття персоналу у ЗСЦЗ проводиться з метою:

розподілу в укриття ЗСЦЗ найбільшої працюючої зміни;

визначення додаткової потреби у ЗСЦЗ;

планування заходів щодо збільшення наявного фонду ЗСЦЗ,, які реалізуються завчасно та у загрозливий період.

3.2. Порядок планування укриття

Заходи щодо укриття персоналу здійснюються відповідно до вимог розділу 3 державних будівельних норм ДБН В. 1.2-4-2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)".

Коригування планів та розрахунків укриття проводиться щороку (станом на 1 листопада поточного року) з урахуванням зміни показників.

Ціанування укриття персоналу включає наступні заходи.

3.3. Уточнення кількісних і якісних показників існуючих ЗСЦЗ на підставі облікових документів на споруди та актів перевірки їх експлуатаційного і технічного стану.

3.4. Збір та уточнення необхідних вихідних даних для планування укриття, а саме:

чисельність працівників і службовців найбільшої працюючої зміни (далі -НПЗ);

перелік філіалів представництв, цехів, інших структурних підрозділів підприємств, установ, організацій, розміщених на різних адміністративних територіях, віднесених до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)-, та кількість їх НПЗ;

розрахунок зон (загальної площі) ураження для потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, у разі аварій на них;

кількість та технічні характеристики наявних ЗСЦЗ (сховищ тапротирадіаційнихукриттів);

кількість та захисні властивості наявних споруд, які протягом 12 годин можуть бути пристосовані під ЗСЦЗ ;

загальна кількість персоналу, яка підлягає укриттю (з розбивкою їх на категорії);

затверджені згідно з існуючими нормами межі зон можливих руйнувань населених пунктів, зон катастрофічного затоплення та зон спостереження атомних станцій;

дані щодо планування завчасної евакуації підприємства його персоналу та членів їх сімей;

дані щодо порядку впровадження режимів радіаційного і хімічного захисту працівників та виробничої діяльності підприємства з використанням засобів колективного захисту у разі радіаційного або хімічного забруднення території.

3.5. Проведення розрахунку укриття персоналу підприємства у ЗСЦЗ та визначення додаткової потреби у ЗСЦЗ відповідно до таблиці (зразок № 4).

При цьому для розрахунку НПЗ пропонується використовувати наступні формули:

а) Коли є штатний розклад підприємства на особливий період:

(Прс + Пчдс + Пох + Пупр)

НІПЗ = -----------------------------------,

S + Побс

де: Прс - загальна чисельність робітників, службовців, що входять до складу штатних змін, осіб;

Пчдс - штатна чисельність чергової диспетчерської служби, осіб;

Пох - штатна чисельність охорони (вахтовий персонал), осіб;

Пупр - чисельність групи управління (керівний склад), осіб;

S - кількість змін на добу в особливий період;

б) У разі його відсутності:

(Прс + Пчдс + Пох + Пупр)

НІПЗ = -----------------------------------,

S + Побс + Пзсу + Ппвк

де: Побс - персонал, що обслуговує працюючу зміну, осіб;

Пзсу - персонал, що вибуває у Збройні Сили України, осіб;

Ппвк - персонал, підготовлений відділом кадрів на зміну того, що вибуває у Збройні Сили України, осіб.

3.6. Визначення обсягу заходів, які необхідно завчасно реалізувати для збільшення наявного фонду ЗСЦЗ.

До цих заходів відноситься:

будівництво за поточними планами розвитку (реконструкції) підприємства сховищ, протирадіаційних укриттів для НПЗ об'єктів, що розташовані у зонах можливих сильних руйнувань і в межах підприємств, віднесених до першої категорії із ЦЗ, поза цими зонами;

будівництво окремих ЗСЦЗ та реалізація інших інженерно-технічних заходів;

підбір підвальних та інших заглиблених приміщень, які за технічними характеристиками можливо протягом 12 годин привести в готовність як захисні споруди;

здійснення необхідних підготовчих заходів, у тому числі придбання достатньої кількості примірників типової проектно-кошторисної документації на будівництво швидкобудуємих сховищ та ПРУ, розрахунок необхідної кількості матеріалів, техніки для будівництва, які забезпечать:

прискорене будівництво передбачених планами на особливий період сховищ із промисловим та спрощеним обладнанням;

будівництво протирадіаційних укриттів, простіших укриттів;

дообладнання підвальних та інших заглиблених приміщень послідовно під простіші та підсилені укриття.

3.7. Визначення обсягу заходів, які плануються до реалізації у період виникнення загрози надзвичайної ситуації або на особливий період (за ступенями готовності).

До цих заходів відноситься:

приховане приведення у готовність ЗСЦЗ на закритих територіях, прискорена добудова сховищ та укриттів за поточним планом;

приведення в готовність решти ЗСЦЗ, підвалів, інших заглиблених приміщень (протягом 12 годин);

прискорене будівництво передбачених планами на особливий період сховищ із промисловим та спрощеним обладнанням, яких не вистачає для НПЗ об'єктів, що розташовані у зонах можливих сильних руйнувань і в межах об'єктів, віднесених до першої категорій із ЦЗ поза цими зонами;

будівництво протирадіаційних укриттів, що швидкобудуємі;

дообладнання підвальних та інших заглиблених приміщень послідовно під простіші та підсилені укриття в зонах можливих сильних руйнувань під протирадіаційні укриття поза їх межами;

повсюдне будівництво простіших укриттів (перекритих щілин) дляробітників і службовців НПЗ - протягом 24 годин.

3.8. Вимоги щодо документального оформлення планування укриття.
За результатами планування оформлюються:

таблиця розрахунку укриття (зразок 4);

пояснювальна записка;

карта (схема) розміщення ЗСЦЗ - відпрацьовується тільки для підприємств;

план-графік заходів щодо посиленого захисту керівного складу, робочого персоналу підприємств у ЗСЦЗ в особливий період (за ступенями готовності).

3.9. Вимоги щодо порядку заповнення Таблиці розрахунку укриття.
Роз'яснення щодо заповнення таблиці розрахунку наведені у примітці до

цієї таблиці. Таблиця обов'язково повинна містити перелік усіх обє'ктів, які відповідно до розділу З ДБН В. 1.2-4-2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони", повинні забезпечувати укриття керівного складу, робочого персоналу підприємства у ЗСЦЗ.

Розрахунки укриття проводяться з урахуванням запланованих заходів щодо завчасної евакуації.

 

Вимоги щодо порядку оформлення Пояснювальної записки.

Пояснювальна записка оформлюється у довільному вигляді. У її змісті обов'язково відображаються наступні заходи:

зміст і порядок виконання організаційних та інженерно-технічних заходів, які реалізуються завчасно для збільшення наявного фонду ЗСЦЗ;

укриття НИЗ - у сховищах та інших заглиблених приміщеннях, які пристосовані для укриття;

укриття особового складу пунктів управління - у пунктах управління, сховищах і протирадіаційних укриттях;

зміст і порядок виконання організаційних та інженерно-технічних заходів, які плануються до реалізації у період загрози виникнення надзвичайної ситуації або на особливий період (з урахуванням плану - графіка заходів щодо нарощування захисту персоналу у ЗСЦЗ в особливий період (за ступенями готовності).

3.10. Розроблення схеми розміщення ЗСЦЗ на території підприємства.

Схема розміщення ЗС ЦЗ розробляється для оптимального розміщення ЗС ЦЗ на території підприємства, з метою своєчасного укриття персоналу і виключення можливості розташування їх у зонах можливого поширення завалів і дії небезпечних факторів пожежі (високих температур і продуктів горіння).

Схема розміщення ЗСЦЗ розробляється на етапі проектування (реконструкції) підприємства, а також при плануванні укриття персоналу.

Схема розміщення ЗСЦЗ повинна містити:

існуючі ЗСЦЗ, із зазначенням кількості працівників, які передбачається укривати від кожної будівлі (включаючи підприємства, що проектуються);

- будівлі (включаючи підприємства, що проектуються), у яких розміщені НПЗ, із зазначенням поверховості;

кількість НПЗ підприємства;

маршрути руху переховуємих з елементами інфраструктури, що перешкоджають проходу (забори, естакади, трубопроводи, рови, залізничні колії і т.п), від будівель до ЗСЦЗ;

місця плануємого будівництва швидкобудуємих ЗСЦЗ. розміщення інших приміщень, що пристосовуються для захисту;

радіуси збору працівників НПЗ для їх укриття в ЗСЦЗ;

інша необхідна інформація.

При потребі схема розміщення ЗСЦЗ може доповнюватися пояснювальною запискою.

Розроблення Плану - графіка з нарощування захисту персоналу у ЗСЦЗ в особливий період.

План - графік заходів з нарощування захисту персоналу у ЗСЦЗ в особливий період виконується у вигляді таблиці довільної форми. Він повинен обов'язково містити зміст заходів (відповідно до пункту 7 цих рекомендацій), часовий інтервал їх виконання, відповідальних виконавців та перелік організацій (установ), які залучаються до реалізації цих заходів.

Заходи групуються за ступенями готовності.

4). Організація і здійснення заходів радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Передбачає:

порядок забезпечення керівного складу, робочого персоналу підприємств засобами індивідуального захисту та медичними засобами захисту (черговість та строки видачі, порядок зберігання і строки виготовлення (порядок придбання) засобів захисту, яких не вистачає);

виготовлення найпростіших засобів індивідуального захисту;

порядок видачі приладів радіаційного і хімічного контролю;

порядок зменшення обсягу запасів небезпечних хімічних речовин на підприємствах;

запровадження режимів радіаційного захисту персоналу і функціонування підприємства в умовах радіоактивного забруднення;

визначення складу сил, засобів і порядку проведення санітарної обробки персоналу та спеціальної обробки одягу, майна і техніки

Хімічне забезпечення організовується з метою максимального зниження втрат населення і сил цивільного захисту, виконання покладених на них завдань в умовах радіоактивного хімічного забруднення.

Хімічне забезпечення включає: радіаційну, хімічну і бактеріологічну розвідку; своєчасне й уміле використання засобів індивідуального і колективного захисту;

дозиметричний і хімічний контроль;

санітарну обробку особового складу.

Розвідка організовується для отримання даних про радіаційну, хімічну, бактеріологічну і пожежну обстановку

Використання засобів захисту забезпечує захист керівного складу та працюючого персоналу від ураження небезпечними хімічними речовинами і бактеріологічними засобами, зменшує ступінь дії уражаючих факторів ядерного вибуху та радіаційних аварій.

Дозиметричний і хімічний контроль включає: визначення доз опромінювання керівного складу та працюючого персоналу за ступенями забруднення людей, озброєння, техніки та інших матеріальних засобів радіоактивними і небезпечними хімічними речовинами.

За даними дозиметричного і хімічного контролю проводиться оцінка працездатності персоналу, визначається порядок використання підрозділів сил цивільного захисту при проведенні аварійно-рятувальних робіт, уточнюються режими робіт на забрудненій місцевості, необхідність і обсяги робіт із спеціальної обробки підрозділів, визначається можливість використання продуктів харчування і питної води в зонах забруднених радіоактивними й отруйними речовинами. При здійсненні контролю використовуються технічні засоби підрозділів і формувань цивільного захисту, а також обладнання й апаратура спеціалізованих лабораторій. Організовується дозиметричний і хімічний контроль начальниками хімічної і медичної служб.

Спеціальна обробка полягає в проведенні дегазації, дезактивації і дезінфекції техніки. Часткова спеціальна обробка проводиться силами підрозділів (формувань) у ході виконання завдань, а при зараженні отруйними речовинами - негайно.

На підприємствах визначаються місця розміщення хіміко-радіометричних лабораторій, розрахунково-аналітичних груп, райони розгортання пунктів спеціальної обробки та інші необхідні довідкові і розрахункові дані.

На хімічно небезпечних підприємствах (додатково) створюються пункти зберігання та видачі засобів індивідуального захисту органів дихання для населення, що проживає у зоні можливого ураження.

5). Планування медичного забезпечення є невід'ємною частиною загальних заходів цивільного захисту та здійснюється з урахуванням стану приведення у вищі ступенів готовності.

Передбачає:

надання медичної допомоги і лікування хворих;

евакуація їх до медичних закладів;

утворення медичних невоєнізованих формувань;

порядок здійснення заходів щодо санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення керівного складу та персоналу на підприємствах;

здійснення інших медичних профілактичних заходів.

Планування заходів щодо медичного забезпечення залежно від його рівня має бути оформлено у вигляді окремого розділу загального Плану.

Планування визначає обсяг, організацію, порядок, способи і терміни виконання заходів з медичного забезпечення на підприємствах.

Зміст розділу загального Плану "Медичне забезпечення"

Розділ медичного забезпечення розробляється з урахуванням: загальної системи заходів цивільного захисту, особливостей та умов обстановки, у тому числі медичної, що прогнозується (очікується); соціально-економічних властивостей; характеру виробничої сфери, зокрема наявності об'єктів підвищеної небезпеки; крайової патології у вигляді ендемічних осередків інфекційних захворювань та клімато-географічних умов.

Зміст розділу медичного забезпечення передбачає чітке і зрозуміле викладення завдань, рішення відповідного начальника щодо їх виконання, визначення складу органу (пункту) управління, сил і засобів та порядку їх залучення і використання для проведення медичного забезпечення заходів цивільного захисту, організації зв'язку, організації і порядку взаємодії.

Структурно розділ медичного забезпечення складається з:

текстової частини;

графічної частини та додатків.

Текстова частина передбачає висвітлення висновків з можливої медичної обстановки, завдання з медичного забезпечення заходів цивільного захисту, стан наявних сил і засобів, рішення відповідного начальника на медичне забезпечення, порядок оповіщення, організацію зв'язку та управління, а також інші питання, якщо вони визначені вищим керівним органом (установою).

До розділу медичного забезпечення включаються наступні додаткові документи:

схема оповіщення керівного складу та працюючого персоналу які мають відношення до медичної служби;

розрахунки створення підрозділів (формувань) медичного призначення та перелік заходів, у тому числі спеціальних медичних, щодо радіаційного, хімічного та біологічного (бактеріологічного) захисту керівного складу та працюючого персоналу;

розрахунки на доукомплектування особовим складом, медичним санітарно-господарським, спеціальним майном і технікою;

відомості щодо взаємодії сил і засобів територіальної медичної служби до участі у проведенні аварійно-рятувальних робіт (ліквідації медико-санітарних наслідків);

порядок матеріально-технічного забезпечення заходів;

перелік заходів щодо санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення керівного складу та працюючого персоналу на підприємствах.

У разі потреби у розділі медичного забезпечення висвітлюються питання щодо медико-санітарних заходів у зонах можливого катастрофічного затоплення (при ймовірності руйнування гідроспоруд).

Заходи з медичного забезпечення обов'язково узгоджуються та затверджуються відповідно до його рівня з наступним періодичним коригуванням. Розділ підлягає уточненню у разі змін у виробничій сфері.

Пояснювальна записка містить наступні основні питання:

стислі дані загальної та медичної обстановок;

орієнтовні медико-санітарні наслідки (санітарні втрати) та їх характеристика;

забезпеченість силами і засобами, їх стан готовності (укомплектованість особовим складом, забезпеченість майном і технікою, засобами підсилення тощо), додаткова потреба у силах і засобах;

організація медичного постачання, матеріально-технічного і транспортногозабезпечення:

організація управління зв’язку та терміни надання донесень.

6). Проведення евакуації

Визначаються основні положення та показники плану організації і проведення евакуації підприємств у разі загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій.

6.1.  Час на розгортання і підготовку евакуаційних органів усіх рівнів до роботи не повинен перевищувати чотирьох годин з моменту отримання рішення про проведення евакуації. У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації у складі евакуаційних  комісій створюються оперативні  групи, які розпочинають роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

6.2. План евакуації складається з пояснювальної записки (текстова частина) та карти або схеми (графічна частина).

У пояснювальній записці зазначаються:

оцінка обстановки та висновки з оцінки обстановки;

порядок і терміни оповіщення органів управління та працівників про початок евакуації;

кількість працівників, які підлягають евакуації, за віковими категоріями та терміни евакуації;

склад евакуаційних органів і терміни приведення їх у готовність;

порядок вивезення (виведення) працівників із підприємства, установи, організації;

працівники, які виводяться пішки та вивозяться транспортом, усього, за віковими категоріями;

закріплення працівників за збірними евакуаційними пунктами, приймальними евакуаційними пунктами та безпечними районами (місцями) розміщення;

маршрути евакуації;

райони (пункти) розміщення евакуйованих працівників;

пункти посадки на транспортні засоби, пункти висадки у безпечному районі, порядок доставки працівників з пунктів висадки до районів (пунктів) розміщення;

заходи щодо організації приймання, захисту та життєзабезпечення евакуйованих працівників у безпечному районі.

На карті (схемі) позначаються:

райони (пункти) розміщення евакуаційних органів, пункти посадки (висадки);

схема оповіщення, організація зв'язку і управління;

розміщення евакуйованих працівників по об'єктах у безпечному районі.

7). Організаційні та інженерно-технічні заходи щодо забезпечення сталої роботи

Передбачено:

застосування засобів ураження у разі здійснення заходів для зменшення обсяг)' втрат і руйнувань, захисту унікального обладнання, матеріальних цінностей і технічної документації;

здійснення заходів для забезпечення сталої роботи в умовах особливого періоду всіх інженерних комунікацій;

визначення порядку переведення систем енерго-, газо-, тепло-, водопостачання з режиму функціонування у мирний час у режим функціонування в умовах особливого періоду;

зменшення обсягу запасів небезпечних хімічних, вибухо-, пожеженебезпечних речовин і матеріалів;

визначення порядку підготовки підприємств до їх безаварійної зупинки;

визначення порядку проведення додаткових заходів відповідно до галузевих інструкцій.

8). Забезпечення

Передбачається забезпечення дій органів управління та підрозділів цивільного захисту на підприємстві за наступними видами:

транспортне забезпечення;

протипожежне забезпечення;

хімічне забезпечення;

матеріально-технічне забезпечення;

інженерне забезпечення.

Відповідно до виду забезпечення визначаються склад сил і засобів, порядок і строки їх розгортання, а також порядок здійснення заходів за призначенням, організація взаємодії.

9). Охорона (комендантська служба)

Передбачає:

визначення складу сил та засобів, порядок і строки їх розгортання для здійснення охорони підприємств;

визначення завдань та черговість їх здійснення.

10). Додатки до плану цивільного захисту підприємства на особливий період

Додаток 1. Обстановка, яка може скластися на підприємстві та прилеглій території на особливий період

На плані (схемі), крім загальних даних, відображуються:

об'єкти, які використовують у своєму виробничому процесі хімічно-, вибухо- та пожеженебезпечні речовини, їх характеристики, якщо підприємство знаходиться в зонах можливого ураження цих об'єктів;

зони (райони) можливого радіоактивного, хімічного забруднення, катастрофічного затоплення, руйнувань і масових пожеж, які виникнуть унаслідок дій супротивника і можуть завдати підприємству негативного впливу;

місця (ділянки) аварій на комунально-енергетичних мережах на території підприємства;

захисні споруди для укриття робочого персоналу та їх місткість.

Підписується керівником підприємства

Додаток 2. Календарний план проведення основних заходів цивільного захисту.

Розробляється графічно та передбачає послідовність і обсяг заходів цивільного захисту, що виконуються при приведенні у вищі ступені готовності і об'єкта з питань цивільного захисту.

Підписується керівником підприємства.

Додаток 3. Список оповіщення та інформування керівного складу та працівників підприємств, установ, організацій.

Підписується посадовою особою, відповідальною за питання зв'язку, оповіщення та інформування підприємства.

Додаток 4. План приведення сховища (ПРУ) (інв. №            ) у готовність до

прийому людей яких необхідно укрити.

Підписується керівником підприємства.

Додаток 5. План-графік виконання заходів щодо підвищення стійкості роботи підприємства.

Підписується посадовою особою, відповідальною за питання інженерного захисту підприємства.

Додаток 6. Розрахунок забезпечення і порядок видачі засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю.

Підписується посадовою особою, відповідальною за питання радіаційної та хімічної розвідки підприємства.

Додатки до планів цивільного захисту розробляються відповідно до зразків, що додаються.

 

 

 

 

 

Примірник №_____

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н

цивільного захисту (цивільної оборони)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на особливий період

 

 

 

 

м.Верховина

Примітка: обкладинка з лідерину темно-синього кольору під формат -4;

написи виконуються золотистим кольором, шрифт -18;

висота малого герба України – 3 см

 

 

 

 

 

 

Додаток -2

ПЕРЕЛІК

відділів, цехів, дільниць (окремих підприємств, установ, організацій, розташованих на території об’єкта), що продовжують роботу в особливий період

з/п

Найменування відділів, цехів, дільниць (окремих підприємств, установ, організацій, розташованих на території об’єкта), що продовжують роботу в особливий період

Підпорядкованість

Розташування

Найменування продукції, послуг, робіт

 

 

 

 

 

 

____________________________                            ______________________                       _______________________________

(посада)

(підпис)                                                                                      (П.І.П.)

 

 

Додаток - 3

ПЛАН-ГРАФІК

виконання заходів щодо підвищення стійкості роботи об’єкта на особливий період

з/п

Найменування відділів, цехів, дільниць (окремих підприємств, установ, організацій, розташованих на території об’єкта), що продовжують роботу в особливий період

Заходи, що виконуються

Сили та засоби, що залучаються

Термін виконання, Ч+

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

____________________________                            ______________________                       _______________________________

(посада)

(підпис)                                                                                      (П.І.П.)

 

 

Додаток 4

РОЗРАХУНОК

укриття робочого персоналу________________у ЗСЦЗ

станом на 1 січня 20___ року

з/п

Найменування відділів, цехів, дільниць (окремих підприємств, установ, організацій, розташованих на території об’єкта), персонал яких підлягає укриттю

Чисельність НПЗ, що підлягає укриттю (осіб)

Наявні ЗСЦЗ

Інші наявні споруди, які використовуються для укриття, шт./осіб

Споруди, які за 12 годин пристосовуються під ЗСЦЗ, шт./осіб

% укриття

Потреба ЗСЦЗ для укриття НПЗ

Примітка

 

Сховищ, шт./осіб

ПРУ, шт./осіб

 

НПЗ

сховищ/осіб

ПРУ/осіб

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У графі 6 надається інформація про наявні споруди підземного простору, які можуть бути використані для укриття, їх місткість

У графах 9 та 10 надається інформація щодо кількості (місткості) ЗСЦЗ, які додатково необхідно (не вистачає) для укриття НПЗ відповідно до нормативних вимог

 

 

 

Додаток-5

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проведення основних заходів цивільного захисту

№ з/п

Заходии

Відповідальні

за виконання

Час

на вик.

Час виконання

Відмітка

Перший день

М2

М3

Хвилин

Годин

 

 

10

20

30

40

50

60

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

20

22

24

32

36

48

60

72

У режимі підвищеної готовності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загроза воєнного стану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим воєнного стан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                              ______________________                                      _____________________

            (посада)                                                                                                 (підпис)                                                                                     П.І.П.

„____”__________________20___р.

 

Додаток -6

 

РОЗРАХУНОК

забезпечення і порядок видачі засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної і хімічної розвідки,

дозиметричного контролю

№ з/п

Підрозділ

індивідуального захисту

Прилади РХП та ДК

Місце та термін видачі

Протигази ГП-7

Распіратори

МКС-05

ВПХР

потреба

в наявності

потреба

в наявності

потреба

в наявності

потреба

в наявності

ПРИКЛАД

1

Цех №2

100

80

100

90

6

4

3

1

Цех №2

Ч+

_______________________                                              ______________________                                      _____________________

            (посада)                                                                                                 (підпис)                                                                                     П.І.П.

„____”__________________20___р.

 

 

 

Додаток – 7

СПИСОК

оповіщення та інформування керівного складу та працівників

№ з/п

Посада

П.І.П.

Адреса (телефони: домашній, мобільний)

Номер службової автомобіля, адреса водія(телефони: домашній, мобільний)

Примітка

 

 

 

 

 

 

_______________________                                              ______________________                                      _____________________

            (посада)                                                                                                 (підпис)                                                                                     П.І.П.

„____”__________________20___р.

 

Додаток-8

 

 

ПЛАН

приведення в готовність до прийому людей споруд цивільного захисту (інв. №___)

№ з/п

Заходи

Відповідальний виконавець

Час виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Інструктаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Підготовка проходів, входів до сховища та встановлення знаків „Вхід”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Зняття дверей та перевірки затворів (мирний час)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Звільнення приміщень сховищ від сторонніх предметів (мирний час)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Розміщення місць відпочинку та приладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Закриття і герметизація отворів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Накопичення запасів продовольства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Перевірка системи повітропостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Розконсервування та пробний запуск ДЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Відключення системи опалення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Перевірка справності системи електропостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Підключення засобів зв’язку та оповіщення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Доукомплектування інвентарем та іншим майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Перевірка сховища на герметичність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                              ______________________                                      _____________________

            (посада)                                                                                                 (підпис)                                                                                     П.І.П.

„____”__________________20___р.

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

розпорядженням райдержадміністрації

від 12.03.2014 року № 57

 

ПЛАН

 заходів цивільного захисту районної ланки обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

№ з/п

Заходи

Залучаються

Термін проведення

1

2

3

4

1.      Заходи обласного управління

1

Участь у зборах з організації та здійснення заходів цивільного захисту

Начальник цивільного захисту району

жовтень

2.      Збори та наради керівного складу цивільного захисту району

1

Організація і проведення засідань районної комісії з питань ТЕБ та НС

Члени районної комісії з питань ТЕБ та НС

один раз на два місяці та в міру необхідності

2

Збір керівного складу районної підсистеми цивільного захисту з підбиття підсумків роботи у 2013 році та визначення завдань на 2014 рік

Начальники цивільного захисту районних управлінь, районних служб цивільного захисту, члени районної комісії з питань ТЕБ та НС, районної евакуаційної комісії

лютий

3.      Заходи з підготовки органів управління та сил цивільного захисту:

1

Спеціальні тренування з органами управління та силами цивільного захисту з виконання завдань під час можливого весняного льодоходу та повені

Відділ з питань НС райдержадміністрації, районні служби цивільного захисту району

лютий

2

Спеціальні тренування з органами управління та силами цивільного захисту з виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду;

 - з переведення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування  в  мирний  час  на режим функціонування   в   особливий   період;

- з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з поширенням небезпечних інфекційних хвороб

Відділ з питань НС райдержадміністрації, районні служби цивільного захисту району

 

 

лютий

 

квітень

 

червень

 

травень

 

3

Комплексні тренування на об’єктах  господарської діяльності всіх форм власності

Начальники об’єктових підсистем цивільного захисту, начальники штабів з питань цивільного захисту об’єктів

за планом навчань

4

Забезпечити  підготовку  команд  юних  рятувальників  до районного етапу збору-змагання юних рятувальників "Школа безпеки"

Відділ освіти райдержадміністрації, районний  відділ УДСНС України в області

за окремим планом

5

Тренування з членами мобільних оперативних та робочих груп з питань організації аварійно-рятувальних робіт та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру

 

Відділ з питань НС райдержадміністрації, районні служби цивільного захисту району

один раз на квартал (за окремим графіком)

6

 Проведення в дитячих дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району тижня знань з основ безпеки життєдіяльності населення, утворення і розвиток у системі загальної середньої та позашкільної освіти гуртків, факультативів, курсів з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи

 

Відділ освіти райдержадміністрації, районний відділ УДСНС України в області

квітень вересень

7

Проходження навчання осіб керівного складу та фахівців цивільного захисту на обласних курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області

 

Керівники управлінь, установ і організацій, їх заступники, начальники штабів цивільної оборони об'єктів господарської діяльності і навчальних закладів та фахівці різних профілів

січень - червень вересень - листопад

8

Навчально-методичні    збори    з    питань організації цивільного захисту населення і територій

Начальники управлінь, відділів райдержадміністрацій, керівники районних служб цивільного захисту, голови селищної та сільських рад

щоквартально

 

9

Участь у командно-штабних навчаннях, тренуваннях з питань територіальної оборони району

Фахівці апарату РДА, відділ з питань НС райдержадміністрації, фахівці силових структур в району

за планом Косівсько -Верховинського військового комісаріату

4.      Перевірки стану організації цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, готовності органів управління, сил і засобів до дій за призначенням

1

Комплексна перевірка готовності до дій за призначенням районного зведеного аварійно-рятувального загону

Відділ з питань НС райдержадміністрації, районний відділ УМНС України в області

10-15 червня

2

 Перевірки готовності органів управління до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій

Відділ з питань НС райдержадміністрації, районний відділ УДСНС України в області

за окремим графіком

3

Перевірка та підготовка місць масового відпочинку громадян на водних об'єктах у літній та зимовий періоди

Відділ з питань НС райдержадміністрації, районний відділ УДСНС України в області, селищний та сільські голови

квітень, жовтень

4

Комплексні перевірки стану техногенної безпеки найбільших потенційно небезпечних об'єктів району та готовності об'єктових аварійно-рятувальних підрозділів цих об'єктів до реагування на надзвичайні та позаштатні ситуації

Районний відділ УДСНС України в області

за окремим графіком

5

Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

Власники захисних споруд, районний відділ УДСНС України в області

впродовж року

6

Комплексні     перевірки системи оповіщення з доведенням до  населення навчальної  інформації  у  сфері  цивільного захисту

Відділ з питань НС райдержадміністрації, цех ТП № 3 Івано-Франківської філії ПАТ "Укртелеком"

щоквартально

7

Перевірка місцевих органів виконавчої влади, місцевого мамоврядування, підприємств, організацій, установ щодо стану готовності:

- під час можливої повені та льодоходу;

- під час можливих паводків;

- під час можливих зсувів;

- під час підготовки до літнього купального сезону;

- пов'язаним з пожежами в лісах, на торфовищах і сільгоспугіддях;

- в місцях відпочинку та оздоровлення;

- стану дотримання вимог законодавства з питань пожежної безпеки сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами у місцях збирання, переробки і зберігання врожаю 2014 року;

- під час можливих ускладнень погодних умов осінньо-зимового періоду;

- стану техногенної та пожежної безпеки на пожежо-вибухонебезпечних об'єктах;

      - стану протипожежного захисту закладів освіти та підготовки їх до навчального року

 

 

 

лютий - березень березень-листопад

квітень

травень

 

травень - червень

 

травень-вересень

липень-грудень

 

 

 

 

 

вересень - листопад

 

впродовж року

 

липень-серпень

 

 

 

 

 

5.      Заходи з удосконалення районної ланки обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

1

Створення районного  і  об'єктових матеріальних  резервів   для   запобігання   та ліквідації надзвичайних ситуацій

Відділ з питань НС райдержадміністрації, селищна та сільські ради, підприємства, установи, організації району

впродовж року

2

Придбання засобів хімічного захисту для непрацюючого населення

Відділ з питань НС райдержадміністрації,

районний відділ УДСНС України в області,  селищна та сільські ради, підприємства та організації району

впродовж року

6. Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

1

Моніторинг природної і техногенної обстановки на території району

 

Відділ з питань НС райдержадміністрації,

районний відділ УДСНС України в області,  селищна та сільські ради, підприємства та організації району

впродовж року

2

Супровід Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту населення і території району від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2011-2015 роки

Відділ з питань НС райдержадміністрації, управління фінансів райдержадміністрації

впродовж року

7.  Інші заходи з підвищення готовності органів управління і сил цивільного захисту до виконання завдань за призначенням

1

Поновлення єдиного реєстру сил та засобів цивільного захисту із зазначенням відомостей про    їх    склад    та    матеріально-технічне оснащення

Відділ з питань НС райдержадміністрації,

районний відділ УДСНС України в області,  селищна та сільські ради

впродовж року

2

Уточнення переліку підприємств, установ та організацій, що продовжують свою діяльність в особливий період

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, спеціаліст з  мобілізаційної роботи апарату РДА, відділ  з питань НС райдержадміністрації

впродовж року

3

Забезпечення впровадження на об'єктах    підвищеної    небезпеки     систем виявлення   загрози   надзвичайних   ситуацій техногенного   та   природного   характеру   і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об'єктів

Відділ з питань НС райдержадміністрації,

районний відділ УДСНС України в області,  керівники підприємств

впродовж року

4

Забезпечення оперативних медичних формувань необхідним обладнанням та виробами медичного призначення в обсязі не менше 80 відсотків від визначеної номенклатури

Верховинська ЦРЛ

впродовж року

5

Забезпечення закладів охорони здоров'я у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання у повному обсязі

Верховинська ЦРЛ

впродовж року

6

Здійснення комплексу протипожежних заходів в лісах, на сільгоспугіддях та у місцях зберігання врожаю в пожежонебезпечний період

 

Відділ з питань НС райдержадміністрації,

районний відділ УДСНС України в області, директори лісгоспів, органи місцевого самоврядування

впродовж року

7

Уточнення та коригування планів евакуації населення, яке проживає в зонах можливого катастрофічного затоплення, небезпечного хімічного забруднення, районах можливих інших надзвичайних ситуацій

Відділ з питань НС райдержадміністрації

протягом І кварталу

8

Розробка та здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час можливого льодоходу, повен та паводків у 2014 році

Відділ з питань НС райдержадміністрації,

районні служби цивільного захисту, органи місцевого самоврядування

до 25 лютого

 

8.Заходи з пропаганди знань цивільного захисту:

1

Проведення інформаційної та масово-роз'яснювальної роботи серед населення з основних вимог правил безпеки життєдіяльності

 

Районний відділ УДСНС України в області, відділ з питань НС райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

впродовж року

2

Поширення реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у газеті «Верховинскі вісті», створення циклу радіопередач щодо вимог безпеки життєдіяльності

Районний відділ УДСНС України в області, відділ з питань НС райдержадміністрації

впродовж року

3

Робота консультаційних пунктів при селищній та сільських радах

Районний відділ УДСНС України в області, відділ з питань НС райдержадміністрації

впродовж року

4

Підготовка пропозицій до Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в районі в 2013 році

відділ з питань НС райдержадміністрації

до 01 квітня

 

 

 

 

 

Начальник відділу з питань надзвичайних

ситуацій райдержадміністрації                                                                                                  Ганна Ласкурійчук
Анонси подій

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/19242/screenshot_1.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/verhovynska/ua/right1/images.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/61.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/ncov2021.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/covid.jpg

 

 7_IF_300x150.png

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/24.03.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/cskmcmr.jpg

 1547_370_190-1.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/unnamed.png

 

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/screenshot9.png

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/images.jpg

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/3b5e29c12afeb8d6849d1378cd32905c.jpg

Презентація Верховинського району. Presentation of Verkhovyna district

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливо!

 

Реформа

 

Захистимо Україну разом!

 

 

Для громадськості!

 

 

 

 

 

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/verhovynska/ua/1676/energoef.jpg

 

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/verhovynska/ua/1676/fond2.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/verhovynska/ua/1676/teplo1.gif

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/verhovynska/ua/1676/banner.jpg

 

 

 

 

 

Статистика
Статистика
.
Статистика

Прогноз погоди

Погода в Україні

ЛічильникРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області