27 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

Описание: http://ww2.gov.if.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/19242/banerrajrada2.jpg

 

   

Описание: http://www.if.gov.ua/images/dpa.gif

 


 

 

 

 

 

 

 

.


2014
 На головну

 Звіт

інформаційних запитів у Верховинській райдержадміністрації за четвертий квартал 2014 року

 

Назва

 органу виконавчої влади

Загаль

на

кількість отриманих запитів 

на інформацію

 

 

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

Резуль

тати

розгляду

запитів 

на 

інфор

мацію

Звідки

Надій

шли

запити 

на інфор

мацію

(область,

район,

місто, село)

Види

Запиту

ваної 

інфо

рмації*

Найбільш

запитувані

документи

 

 

ПОШ

ТОЮ

телефоном

факсом

ел.

поштою

від

предс

тавників

 засобів

масової 

інформації

від

грома

дян

від юри

дичних осіб

від

об'єдн

ань гром

адян без

статусу 

юридичної 

особи

Надіс

лано

із облдер

жадмі

ністрації

Напра

влено як

розпоря

днику і

нформації

Задо

волено

Надіс

лано

нале

жним 

розпоряд

никам

інформації

 

 

 

 

 

 

Верхов

инська

РДА

2

2

-

-

 

-

-

1

1

-

-

2

-

 Місто

 Поштою

Щодо забезпечення

пожежної

безпеки під

час підготовки

та проведення

виборів,щодо

штатного

 розпису

РДА

(вакантних посад)

 

Загальна кількість наданих відповідей громадянам з відтермінуванням строку надання відповіді

Загальна кількість відмов у наданні інформації на запит

Загальна кількість запитів, відповідь на які була оскаржена до керівника вищого органу 

Загальна кількість запитів, відповідь на які була оскаржена до суду 

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Ненадання відповіді на запит на інформацію 

Надання неповної інформації

Несвоєчасне надання інформації

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Ненадання відповіді на запит на інформацію 

Надання неповної інформації

Несвоєчасне надання інформації

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                                                              Василь Бровчук

 

 

 

Звіт

інформаційних запитів у Верховинській райдержадміністрації за третій квартал 2014 року

 

Назва органу виконавчої влади

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

 

 

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

Результати розгляду запитів на інформацію

Звідки

надійшли запити на інформацію (область, район, місто, село)

Види запитуваної інформації*

Найбільш запитувані документи

 

 

ПОШТОЮ

телефоном

факсом

ел. поштою

від представників засобів масової інформації

від громадян

від юридичних осіб

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

надіслано із облдержадмі­ністрації

направлено як розпоряднику інформації

задоволено

надіслано належним розпорядникам інформації

 

 

 

 

 

 

Верховинська

РДА

3

3

-

-

-

-

1

-

2

-

-

3

-

        Місто

   Поштою

Про перевезення пасажирів, щодо процедури звільнення, щодо будівництва гідроелектростанції в с.Дземброня

 

 

 

 

Загальна кількість наданих відповідей громадянам з відтермінуванням строку надання відповіді

Загальна кількість відмов у наданні інформації на запит

Загальна кількість запитів, відповідь на які була оскаржена до керівника вищого органу 

Загальна кількість запитів, відповідь на які була оскаржена до суду 

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Ненадання відповіді на запит на інформацію  

Надання неповної інформації

Несвоєчасне надання інформації

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Ненадання відповіді на запит на інформацію  

Надання неповної інформації

Несвоєчасне надання інформації

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                                                  Василь Бровчук

 

 

 

 

Звіт

інформаційних запитів у Верховинській райдержадміністрації за другий квартал 2014 року

 

Назва органу виконавчої влади

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

 

 

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

Результати розгляду запитів на інформацію

Звідки

надійшли запити на інформацію (область, район, місто, село)

Види запитуваної інформації*

Найбільш запитувані документи

 

 

ПОШТОЮ

телефоном

факсом

ел. поштою

від представників засобів масової інформації

від громадян

від юридичних осіб

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

надіслано із облдержадмі­ністрації

направлено як розпоряднику інформації

задоволено

надіслано належним розпорядникам інформації

 

 

 

 

 

 

Верховинська

РДА

8

8

-

-

-

-

2

4

2

-

-

8

-

        Місто

   Поштою

Щодо переліку виборчих дільниць,про надання повного переліку вакантних посад Верховинської РДА,про перелік місць масового відпочинку на водних об’єктах р-ну,щодо б-цтва Голошинської малої ГЕС

 

 

 

 

 

Загальна кількість наданих відповідей громадянам з відтермінуванням строку надання відповіді

Загальна кількість відмов у наданні інформації на запит

Загальна кількість запитів, відповідь на які була оскаржена до керівника вищого органу 

Загальна кількість запитів, відповідь на які була оскаржена до суду 

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Ненадання відповіді на запит на інформацію  

Надання неповної інформації

Несвоєчасне надання інформації

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Ненадання відповіді на запит на інформацію  

Надання неповної інформації

Несвоєчасне надання інформації

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                         Василь Бровчук

 

 

 

 

Звіт

інформаційних запитів у Верховинській райдержадміністрації за перший квартал 2014 року

 

Назва органу виконавчої влади

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

 

 

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

Результати розгляду запитів на інформацію

Звідки

надійшли запити на інформацію (область, район, місто, село)

Види запитуваної інформації*

Найбільш запитувані документи

 

 

ПОШТОЮ

телефоном

факсом

ел. поштою

від представників засобів масової інформації

від громадян

від юридичних осіб

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

надіслано із облдержадмі­ністрації

направлено як розпоряднику інформації

задоволено

надіслано належним розпорядникам інформації

 

 

 

 

 

 

Верховинська

РДА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        Місто

   Поштою

Акти ревізій,

доступ до будівель громади

захист прав громадян

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість наданих відповідей громадянам з відтермінуванням строку надання відповіді

Загальна кількість відмов у наданні інформації на запит

Загальна кількість запитів, відповідь на які була оскаржена до керівника вищого органу 

Загальна кількість запитів, відповідь на які була оскаржена до суду 

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Ненадання відповіді на запит на інформацію  

Надання неповної інформації

Несвоєчасне надання інформації

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Ненадання відповіді на запит на інформацію  

Надання неповної інформації

Несвоєчасне надання інформації

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                        Василь Бровчук
Анонси подій

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/19242/screenshot_1.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/verhovynska/ua/right1/images.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/61.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/ncov2021.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/covid.jpg

 

 7_IF_300x150.png

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/24.03.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/cskmcmr.jpg

 1547_370_190-1.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/unnamed.png

 

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/screenshot9.png

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/images.jpg

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/3b5e29c12afeb8d6849d1378cd32905c.jpg

Презентація Верховинського району. Presentation of Verkhovyna district

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливо!

 

Реформа

 

Захистимо Україну разом!

 

 

Для громадськості!

 

 

 

 

 

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/verhovynska/ua/1676/energoef.jpg

 

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/verhovynska/ua/1676/fond2.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/verhovynska/ua/1676/teplo1.gif

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/verhovynska/ua/1676/banner.jpg

 

 

 

 

 

Статистика
Статистика
.
Статистика

Прогноз погоди

Погода в Україні

ЛічильникРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області