25 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Урядові сайти

 

 

Описание: http://ww2.gov.if.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/19242/banerrajrada2.jpg

 

   

Описание: http://www.if.gov.ua/images/dpa.gif

 


 

 

 

 

 

 

 

.


Громадянське суспільство. Нормативно-правова база
 На головну

Закони України

 

Конституція України;

 

Закон України „Про громадські об’єднання”;

 

Закон України “Про політичні партії в Україні”;

 

Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;

 

Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”;

 

Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”;

 

Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”;

 

Закон  України “Про  молодіжні та дитячі громадські організації”;

 

Закон України  “Про звернення громадян”;

 

Закон України “Про інформацію”;

 

Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформаціїї

”;

Закон України “Про телебачення та радіомовлення”;

 

Закон  України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”;

 

Закон України "Про соціальні послуги";

 

Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”;

 

Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

 

Закон України "Про Кабінет Міністрів України";

 

Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини";

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 

Укази Президента України

 

Указ Президента України від 1 серпня 2002 р. № 683 “Про додаткові заходи  щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”;

 

Указ Президента України від 31 липня 2004р. № 854 “Про забезпечення умов для  більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;

 

Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;

 

Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

 

Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 548 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України»;

 

Указ Президента України від 24 березня 2012 р. № 212 „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”

 

Указ Президента України від 25 червня 2013 року №342/2013 Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”;

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 “Про заходи щодо подальшого  забезпечення  відкритості  у діяльності  органів виконавчої влади”;

 

Постанова Кабінету Міністрів  України від 24 лютого 2003 р. № 208 “Про заходи  щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд””;

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 933 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація";

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”;

 

Постанова від 2 вересня 2010 р. № 809 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”;

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011  р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»;

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671 „Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи „Партнерство “Відкритий Уряд”;

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658 «Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади»;

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 „Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним  державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1209 „Про реєстрацію символіки громадського об’єднання”;

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1193 „Про затвердження зразків свідоцтв про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації”

 

Постанова Кабінету Міністрів від 15 квітня 2013 р. № 316 "Про затвердження нового складу Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 324 "Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів" 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 968 "Про затвердження Порядку планування та моніторингу реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні"

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759-р. “Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади  щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з  громадськістю  та взаємодії  із засобами масової інформації”;

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. № 178-р “Про схвалення Концепції реформування системи соціальних послуг”;

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010р.№ 85-р "Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про основні засади державної комунікативної політики”;

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1912-р "Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади";

 

Розпорядження Кабінету Міністрів від 5 квітня 2012 р. № 220 „Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”;

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. №  514 „Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство “Відкритий Уряд”

 

Накази Міністерства юстиції України

 

Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 № 1842/5 „Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України „Про громадські об’єднання”;

 

Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012  N 1843/5 „Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо реєстрації громадських об’єднань”;

 

Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012  № 1845/5 „Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань”

 

Міжнародні документи

 

Загальна декларація прав людини;

 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;

 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

 

Європейська соціальна хартія;

 

Конвенція  “Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі   прийняття рішень і доступ до правосуддя  з  питань що  стосуються довкілля”.

 

Розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації

 

Розпорядження обласної державної адміністрації від 23.08.2013 р. №573 "Про проведення громадської експертизи"

 

Розпорядження обласної державної адміністрації від 13.09.2013 р. №616 "Про проведення консультацій з громадськістю"

 

Розпорядження обласної державної адміністрації від 21.12.2012 р. №933 "Про схвалення проекту регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2013-2015 роки"

 

Розпорядження обласної державної адміністрації від 05.11.2012 р. №801 "Про затвердження плану першочергових заходів з впровадження ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"

 

Розпорядження обласної державної адміністрації від 04.03.2013 р. №124 "Про склад громадської ради при обласній державній адміністрації"
Анонси подій

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/19242/screenshot_1.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/verhovynska/ua/right1/images.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/61.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/ncov2021.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/covid.jpg

 

 7_IF_300x150.png

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/24.03.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/cskmcmr.jpg

 1547_370_190-1.jpg

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/unnamed.png

 

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/screenshot9.png

 

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/images.jpg

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/3b5e29c12afeb8d6849d1378cd32905c.jpg

Презентація Верховинського району. Presentation of Verkhovyna district

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливо!

 

Реформа

 

Захистимо Україну разом!

 

 

Для громадськості!

 

 

 

 

 

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/verhovynska/ua/1676/energoef.jpg

 

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/verhovynska/ua/1676/fond2.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/verhovynska/ua/1676/teplo1.gif

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/verhovynska/ua/1676/banner.jpg

 

 

 

 

 

Статистика
Статистика
.
Статистика

Прогноз погоди

Погода в Україні

ЛічильникРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області